Được sử dụng phổ biến để duy trì tải trên cột, đai thép không gỉ cho phép cố định phụ kiện cho mạng lưới điện hoặc các bảng tín hiệu.

Đai thường được lắp đặt bằng máy đóng đai để căng đai xung quanh cột. Sau khi được kéo căng, đai được giữ  cố định bằng các phụ kiện như khóa hoặc vòng.

Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế

Nhờ biết tiếp thu trong lĩnh vực và khả năng đổi mới mạnh mẽ, Tập đoàn MICHAUD đã phát triển và được cấp bằng sáng chế loại khóa cho phép đóng đai và khóa đai : khóa thông minh. Hình dạng khóa được thiết kế để không cần sử dụng máy đóng đai trong quá trình lắp đặt. Do đó, thời gian lắp đặt giảm đi đáng kể. Việc lắp đặt nhanh hơn 3 lần so với khóa thông thường.

Dễ dàng lắp đặt đối với thợ

Việc sử dụng máy đóng đai yêu cầu đào tạo thợ lắp đặt, đặc biêt để thao tác dụng cụ khi thi công ở trên cao… Điều này cũng liên quan đến nhà quản lý mạng lưới trong việc sử dụng công cụ ở các nhóm thi công thực địa khác nhau với chi phí đáng kể.

Với loại khóa được đổi mới này, công việc của các nhóm dễ dàng hơn nhiều. Khóa phù hợp với nhiều loại kích thước đai khác nhau và việc lắp đai nhanh và tiên lợi làm cho nó trở thành một thiết bị hỗ trợ không thể thiếu trong lĩnh vực này.

Khóa có thể được sử dụng để cố định các phụ kiện như vỏ bảo vệ, vòm bán nguyệt cố định hoặc thiết bị khác không yêu cầu về mặt cơ khí. Việc lắp đặt nhanh chóng và không có công cụ đặc biệt làm cho khóa này hữu dụng để cố định biển báo trên cột điện.

Khóa THÔNG MINH cũng giúp cho thợ lắp đặt thực hiện nhanh hơn, an toàn và dễ dàng hơn.

Liên hệ với nhóm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp này

  Nom Prénom *
  Pays *
  Email *
  Téléphone *

  Message *

  CV *
  Lettre de motivation

  Par l’envoi de ce formulaire de contact, vous acceptez nos mentions légales sur la collecte, l’utilisation et le traitement de vos données personnelles dans le cadre de nos activités.

  Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage BLOCTEL.

  Article L 223-2 du code de la consommation " Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l’existence de ce droit pour le consommateur. "