CHỐNG LẠI GIAN LẬN

Tập đoàn MICHAUD cung cấp các giải pháp để giảm đáng kể mức độ tổn thất phi kỹ thuật bằng làm sạch mạng lưới phân phối điện. Kết quả là, tính bảo mật, lợi nhuận và tính bền vững của mạng được cải thiện.

Làm việc dựa trên hiệu quả của mạng lưới là một thách thức lớn và đòi hỏi sự tham gia của tất cả bên liên quan, đặc biệt là người lắp đặt. Tập đoàn MICHAUD hỗ trợ khách hàng trong buổi đào tạo cho nhà lắp ráp để đảm bảo việc lắp đặt thiết bị chính xác và tránh hư hỏng sớm.

Bằng tích hợp chủ đề về cuộc chiến chống gian lận ngay sau khi các thông số kỹ thuật được xác định, nhà quản lý mạng lựa chọn giải pháp tin cậy, khó vượt qua và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và bảo trì.

Với một hợp tác làm việc với các công ty điện lực quốc gia, tập đoàn MICHAUD hắm mục tiêu một số điểm chính cần được bảo vệ trên lắp đặt mới, từ mạng đến công tơ điện. Việc sử dụng các công nghệ sáng tạo, để tạo ra kết nối, cùng với hệ thống điều tiết tự động, đảm bảo kết nối chống giả mạo.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Kết nối mới

Kết nối hiện có

KHÁM PHÁ CŨNG CÓ

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà riêng

NỐI ĐẤT

Bảo vệ chống lại dòng điện lỗi

MẠNG LƯỚI NGẦM

Kết nối ngầm dưới lòng đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đo sáng và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Thiết bị đường dây
và bảo vệ cá nhân

CHỐNG GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *

  Họ tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Địa chỉ *

  Quốc gia *

  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.