Nhờ nhiều năm nghiên cứu, quy trình sản xuất thành thạo và thành công, việc đưa vào thực thực hiện kế hoạch chất lượng và mong muốn cải tiến liên tục, MICHAUD thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy tạo nên danh tiếng của tập đoàn.

*số công nhận 1-0579 có sẵn trên www.cofrac.fr

Tập đoàn là một trong những tập đoàn đầu tiên tại Pháp được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đạt chứng chỉ ISO 14001 về bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, tập đoàn MICHAUD là một trong số ít các nhà sản xuất đã đầu tư cho sự hài lòng về chất lượng của khách hàng, vào phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận bởi COFRAC từ năm 1995.

COFRAC cho phép các phòng thí nghiệm và cơ quan mà mình công nhận  mang đến bằng chứng về kỹ năng và sự công minh.

Cung cấp cho các công ty một sự đảm bảo thực sự về niềm tin trong các dịch vụ. Chứng nhận COFRAC, được công nhận ở Pháp, cũng như ở châu Âu và trên toàn thế giới  nhờ các hiệp định đa phương.

Mục tiêu của chúng tôi: ưu tiên sự hài lòng của khách hàng bằng việc đáp ứng các yêu cầu của thị trường Pháp và quốc tế.