Lịch sử của tập đoàn michaud…

Lịch sử của tập đoàn MICHAUD bắt đầu vào những năm 1950, ở phía đông nam nước Pháp. Vào thời điểm đó, hai anh em sở hữu đất trồng cây đã quyết định sử dụng gia sản này của mình để sản xuất dầm cho công nghiệp xây dựng.

Sự gần gũi về địa lý của tập đoàn với trung tâm EDF ở Bourg-en-Bresse tạo ra một quan hệ chặt chẽ và lâu dài..

Ngày nay, tập đoàn có 5 nhà máy sản xuất ở Pháp, 2 nhà máy ở nước ngoài và một hệ thống bán hàng ở Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Châu Á và Châu Đại Dương.

Là một doanh nghiệp dựa trên quy mô con người, MICHAUD biết lắng nghe khách hàng để điều chỉnh, thay đổi hoặc sáng lập giải pháp trong tương lai.