Lịch sử của tập đoàn michaud…

Lịch sử của tập đoàn MICHAUD bắt đầu vào những năm 1950, ở phía đông nam nước Pháp. Vào thời điểm đó, hai anh em có đất với nhiều cây cối quyết định sử dụng gia sản này để sản xuất dầm cho công nghiệp xây dựng.
Sự gần gũi về địa lý của tập đoàn với trung tâm EDF ở Bourg-en-Bresse tạo ra một quan hệ chặt chẽ và lâu dài.

Ngày nay, tập đoàn có 5 nhà máy sản xuất ở Pháp, 2 nhà máy ở nước ngoài và một hệ thống bán hàng ở Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông và Châu Á và Châu Đại Dương.

Tập đoàn Michaud là một tập đoàn trên thang điểm từ con người, biết cách lắng nghe khách hàng để chỉnh, thay đổi hoặc sáng lập giải pháp trong tương lai.