NGẦM DƯỚI ĐẤT

Với một kinh nghiệm vững có được trong các kết nối cho cáp cách điện tập đoàn MICHAUD đã mở rộng bí quyết của họ sang lĩnh vực ngầm dưới đất.

Để phát triển phạm vi ngầm dưới đất, tập đoàn MICHAUD đã có tận dụng bí quyết có được trong công nghệ thủng qua lớp vỏ cách điệm và thể hiện một khả năng đổi mới mạnh.

Hệ thống ngầm dưới đất yêu cầu một yêu cầu nhất định. Một lỗi lắp đặt có thể gây tốn kém, đây là lý do tại sao tập đoàn MICHAUD giảm rủi ro với thiết bị kỹ thuật cao và đang tự khẳng định họ là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực kết nối ngầm dưới đất.

Lĩnh vực này cho phép phản hồi các ứng dụng mới như nguồn cung cấp ba pha, sạc ô tô điện, máy lạnh thông qua sản phẩm thích ứng với dây dẫn điện cao hơn.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Kết nối ngầm dưới đất

Mạng lưới ngầm dưới đất

Kết nối trên đất

 Thiết bị

KHÁM PHÁ CŨNG CÓ

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà riêng

NỐI ĐẤT

Bảo vệ chống lại dòng điện lỗi

MẠNG LƯỚI NGẦM

Kết nối ngầm dưới lòng đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đo sáng và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Thiết bị đường dây
và bảo vệ cá nhân

CHỐNG GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *

  Họ tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Địa chỉ *

  Quốc gia *

  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.