Giải pháp cho điện áp thấp…

Chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực phân phối điện, MICHAUD là một doanh nghiệp Pháp chuyên về thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống đáng tin cậy làm giảm bảo trì trên mạng lưới phân phối.

Xuất phát điểm chủ yếu tập trung về phân phối thiết bị điện hạ thế, chuyên môn của công ty MICHAUD là phát triển hệ thống đổi mới cho điện khí hóa nông thôn, vùng ven và đô thị, cho các nước đang phát triển. Ngày nay, toàn bộ phạm vi có mặt trong hai lĩnh vực kinh doanh, Mạng điện hạ thế và Quản lý năng lượng:

Từ mạng ngầm đến mạng trên không, công ty MICHAUD cung cấp cho khách hàng hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả, bao gồm giải pháp bảo vệ và thiết bị điện cho nối đất và vật liệu lắp đặt. Công ty MICHAUD cũng khẳng định bí quyết của công ty bằng phát triển giải pháp nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận năng lượng và đảm bảo việc phân phối điện chống gian lận.

… tích hợp một tập hợp các dịch vụ.

Trong một môi trường ngày càng được kỹ thuật hóa và bên cạnh chuyên môn của minh, MICHAUD còncấp phương pháp hỗ trợ và tư vấn cá nhân nhằm đánh giá tình hình, điều chỉnh giải pháp cho khách hàng và cung cấp cho khách hàng hệ thống tốt nhất. Công ty MICHAUD tích hợp một bộ phận dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng: