tin tức

Xem tất cả bài báo

 GIỚI THIỆU

MICHAUD

Tập đoàn MICHAUD là một công nghiệp Pháp chuyên về mạng lưới phân phối năng lượng điện trong hơn 60 năm.

Từ nghiên cứu và thiết kế sản phẩm đến dịch vụ sau bán hàng, Tập đoàn MICHAUD tự kiểm soát chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng và dịch vụ cao cấp trên quy mô toàn cầu nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật chuyên dụng.

Cùng với đối tác hơn 70 quốc gia trên thế giới, Tập đoàn MICHAUD phát triển và bán giải pháp phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành nhờ bí quyết đã được công nhận và quan hệ chặt chẽ với người dùng địa phương.

Liên hệ với chúng tôi

SỐ LIỆU VỀ MICHAUD

0

Triệu €

0

Quốc gia

0

Đổi mới được bảo vệ mỗi năm

0
Địa điểm
0
Nhân viên
0
Triệu sản phẩm ra khỏi nhà máy của chúng tôi mỗi năm

SỰ HIỆN DIỆN HƠN 70 QUỐC GIA

Michaud Export

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà ở

NỐI ĐẤT

Bảo vệ dòng điện mặc định

NGẦM DƯỚI ĐẤT

Kết nối ở dưới đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đếm và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Bảo vệ cá nhân và
thiết bị dây chuyền

CHỐNG LẠI GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN VỚI NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *
  Họ tên *
  Email *
  Điện thoại *
  Địa chỉ *
  Quốc gia *
  Mã số thuế *

  Tin nhắn *

  Bằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh hoạt động của chúng tôi.