Quan tâm về kinh nghiệm khách hàng và người dùng cuối, công ty Michaud phát triển một phòng showroom ở trong văn phòng. Công trình bắt đầu cuối năm 2019. Nên đầu năm mới phòng showroom được khai trương. Khách dã bat dau khám phá phạm vi và tham gia việc lắp đặt sản phẩm.

Một phạm vi thiết bị điện lớn dành riêng cho mạng phân phối điện hạ thế

Với 120m2, phòng showroom có 200 sản phẩm ít nhất, cơ hội để giới thiệu và quảng cáo phạm vi của công ty Michaud cho khách. Là một chuyên gia về mạng lưới phân phối, công ty Michaud đã phát triển đề nghị của họ để đáp ứng nhu cầu bởi các nhà khai thác mạng : sự rẽ mạch, sự kết nối, sự cắt điện, sự bảo vệ, nối đất… và tập trung phát triển về vấn đề lớn như đường vào năng lượng điện hoặc chống lại gian lận.

Phòng showroom giải quyết vấn đề sau : Làm thế nào để kết nối từ mạng đến nhà ở ? Thông qua cấu hình khác nhau, khách khám phá sản phẩm của công ty Michaud và giải pháp để kết nối mạng phân phối hạ thế đến hộp điện đồng thời đảm bảo an toàn, tin cậy và hiệu quả. Kiến ​​trúc trình bày được đúc kết từ kinh nghiệm thực địa của nhân viên và chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi, và minh họa sự lắp đặt trên không và ngầm dưới đất.

Một phòng huấn luyện về sản phẩm

Nhờ tình huống thật với sản phẩm của chúng tôi, nhóm của chúng tôi tận dụng phòng trưng bày để biến nó thành không gian đào tạo, nhóm của chúng tôi sẽ sử dụng phòng showroom để huấn luyện.

Làm thế nào để lắp đặt kẹp nối bọc cách điện, làm thế nào để đảm bảo niêm phong của lắp đặt điện, làm thế nào để bảo vệ một kết nối ngầm dưới đất… rất nhiều câu hỏi chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời thông qua việc thực hiện cụ thể.

Một phòng để gặp và trao đổi

Như bạn thấy, chúng tôi muốn làm cho này thành một nơi để gặp và trao đổi với khách hàng và đối tác của chúng tôi. Nhu cầu năng lượng điện thay đổi và kỳ vọng của các công ty quản lý năng lượng cũng vậy. Sự đơn giản về lắp đặt và bảo trì, sự bảo vệ người lắp đặt và tính mô đun của hệ thống… ý tưởng là sử dụng và chia sẻ kinh nghiệm của tập đoàn Michaud về chủ đề này và tạo ra khả năng mới cho việc lắp đặt của khách. Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự đồng phát triển với khách hàng và giải quyết các vấn đề địa phương mà họ gặp. Phòng showroom sẽ giúp họ để    với bối cảnh thực tế và tạo điều kiện cho suy nghĩ chung về giải pháp ngày mai

Contact

  Công ty *
  Họ tên *
  Email *
  Điện thoại *
  Địa chỉ *
  Quốc gia *
  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.