TRÊN KHÔNG

Kết nối hạ thế trên không là kinh doanh cốt lõi của tập đoàn MICHAUD có tích hợp một số vấn đề trên thế giới vào thiết kế các sản phẩm của. 

Tập đoàn MICHAUD đã phát triển một bí quyết với việc chuyển đổi từ mạng trên không trần sang mạng xoắn mạng xoắn cách điện. Với một khả năng đổi mới mạnh, công ty là một tiên phong trong việc thích ứng với môi trường mới này. 

Tập đoàn MICHAUD có một kiến ​​thức chuyên môn vững vàng trong trong điểm tiếp xúc điện và đặc biệt hơn trong lĩnh vực thủng cách điện, các tiếp điểm lưỡng kim và sự uốn nếp đảm bảo tuổi thọ của đường dây điện.

Tính tổng chi phí của sản phẩm trong thời gian dài (mua, bảo trì, cả đời, hiệu suất năng lượng), tập đoàn MICHAUD cung cấp một ưu đãi cạnh tranh đường dây điện hạ thế có cả đời trên 40 năm.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Kẹp rẽ nhánh

Kẹp mạng lưới

Kết nối chiếu sáng công cộng

Kết nối hạ thế

Kết thúc hạ thế

Sự cố định cơ khí

Thiết bị trung thế

KHÁM PHÁ CŨNG CÓ

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà riêng

NỐI ĐẤT

Bảo vệ chống lại dòng điện lỗi

MẠNG LƯỚI NGẦM

Kết nối ngầm dưới lòng đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đo sáng và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Thiết bị đường dây
và bảo vệ cá nhân

CHỐNG GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *

  Họ tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Địa chỉ *

  Quốc gia *

  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.