TIẾP CẬN VỚI NĂNG LƯỢNG

Tập đoàn MICHAUD cung cấp giải pháp thích ứng với bối cảnh cụ thể của điện khí hóa nông thôn, từ bảo vệ mạng đến quản lý năng lượng.

Phạm vi sản phẩm này đáp ứng được kỳ vọng của địa phương đồng thời đảm bảo định cỡ chính xác nhất của thiết bị. Những người nhượng quyền kiểm soát chi phí và tài nguyên và đảm bảo một mô hình điện khí hóa khả thi. :

Sự hạn chế chế của việc vận hành và tiếp thị dịch vụ điện ở các vùng nông thôn, đôi khi bị cô lập, đã được tích hợp vào một phản ánh toàn cầu. Đây là lý do tại sao đổi mới của MICHAUD tính đến tất cả thành phần của kết nối, từ cáp đến giao diện khách hàng, thông qua giải pháp quản lý tiêu thụ.

Tập đoàn MICHAUD cung cấp giải pháp đơn giản cho kết nối điện hạ thế, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, từ thiết bị đầu cuối hạ lưu của máy biến áp cao thế / hạ thế đến người dùng cuối thông qua kết nối. Kết quả là thu được từ 15 đến 30% cho phép kết nối thêm các hộ gia đình và làng với ngân sách do các nhà tài trợ phân bổ!

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý

Phân phối

Bảo vệ

KHÁM PHÁ CŨNG CÓ

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà riêng

NỐI ĐẤT

Bảo vệ chống lại dòng điện lỗi

MẠNG LƯỚI NGẦM

Kết nối ngầm dưới lòng đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đo sáng và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Thiết bị đường dây
và bảo vệ cá nhân

CHỐNG GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *

  Họ tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Địa chỉ *

  Quốc gia *

  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.