LẮP ĐẶT

Để cung cấp dịch vụ toàn cầu cho khách hàng của chúng ta, tập đoàn MICHAUD cung cấp nhiều loại thiết bị và công cụ để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho việc lắp đặt thiết bị của họ

Trong lĩnh vực điện hạ thế, sự an toàn và bảo vệ người lắp đặt là quan trọng nhất. Với một phạm vi thiết bị bảo vệ cá nhân, tập đoàn MICHAUD đảm bảo việc thực hiện trong một môi trường an toàn.

Để cho phép cài đặt trong điều kiện tốt nhất, tập đoàn MICHAUD cung cấp một phạm vi công cụ và dụng cụ để thực hiện đường dây điện và thiết bị điện hạ thế

Để hướng dẫn người lắp đặt tốt nhất tập đoàn MICHAUD hỗ trợ các sản phẩm của họ với giải pháp giáo dục để thúc đẩy việc thực hiện đúng cách và đảm bảo sự an toàn của người lắp đặt.

Khám phá giải pháp của tập đoàn MICHAUD về lắp đặt.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà ở

NỐI ĐẤT

Bảo vệ dòng điện mặc định

NGẦM DƯỚI ĐẤT

Kết nối ở dưới đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đếm và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Bảo vệ cá nhân và
thiết bị dây chuyền

CHỐNG LẠI GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN VỚI NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *
  Họ tên *
  Email *
  Điện thoại *
  Địa chỉ *
  Quốc gia *
  Mã số thuế *

  Tin nhắn *

  Bằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh hoạt động của chúng tôi.