BẢO VỆ

Để có một đường dây điện an toàn và hiệu quả, tập đoàn MICHAUD cung cấp giải pháp để bảo vệ nhà ở riêng cũng như mạng lưới điện hạ thế . 

Là chuyên gia phân phối điện hạ thế, tập đoàn MICHAUD đầu tư để tối ưu hóa hiệu suất mạng lưới điện và đảm bảo tuổi thọ và tính bền vững của đường dây điện.

Nhờ bảo vệ lắp đặt tại các điểm chiến lược, ở đầu mạng hoặc tại nối đường nhánh, công ty điện lực lợi ích từ việc kiểm soát lỗi tốt hơn, tạo điều kiện bảo trì và cải thiện dịch vụ.

Kỹ năng kỹ thuật và kiến ​​thức tốt về các vấn đề hiện trường cho phép để đưa ra giải pháp phù hợp với các yêu cầu cụ thể.

Khám phá giải pháp của tập đoàn MICHAUD để bảo vệ mạng

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà ở

NỐI ĐẤT

Bảo vệ dòng điện mặc định

NGẦM DƯỚI ĐẤT

Kết nối ở dưới đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đếm và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Bảo vệ cá nhân và
thiết bị dây chuyền

CHỐNG LẠI GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN VỚI NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *
  Họ tên *
  Email *
  Điện thoại *
  Địa chỉ *
  Quốc gia *
  Mã số thuế *

  Tin nhắn *

  Bằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh hoạt động của chúng tôi.