NHÀ Ở

Chuyên nghành về phân phối điện, Tập đoàn MICHAUD mở rộng chuyên môn của họ với sự xuất hiện Smart Meter bằng cung cấp giải pháp xung quanh môi trường đo và bảo vệ.

Đối mặt với quy định của Châu Âu khuyến khích việc chuyển sang hệ thống đo sáng thông minh như loại Smart Meter, hỗ trợ nhà sản xuất công tơ hoặc nhà quản lý mạng phân phối là cần thiết.

Việc triển khai Smart Meter liên quan đến một sự điều chỉnh của hệ thống khu dân cư. Tập đoàn MICHAUD đang đầu tư để tạo điều kiện cho sự thay đổi này bằng phát triển giải pháp thích ứng với hệ thống hiện tại và sẵn sàng chào mừng giải pháp đo mới. 

Nhờ chuyên môn và kỹ thuật của họ, tập đoàn MICHAUD cung cấp giải pháp riêng phù hợp nhất với dự án lắp đặt.

Khám phá giải pháp của tập đoàn MICHAUD về nhà ở

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Electrical riser

Smart Meter

Liên kết linh hoạt

KHÁM PHÁ CŨNG CÓ

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà riêng

NỐI ĐẤT

Bảo vệ chống lại dòng điện lỗi

MẠNG LƯỚI NGẦM

Kết nối ngầm dưới lòng đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đo sáng và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Thiết bị đường dây
và bảo vệ cá nhân

CHỐNG GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *
  Họ tên *
  Email *
  Điện thoại *
  Địa chỉ *
  Quốc gia *
  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.