NỐI ĐẤT

Để đáp ứng các yêu cầu an toàn của hệ thống lắp đặt điện, tập đoàn MICHAUD chuyên về lĩnh vực nối đất

Nối đất cho phép để bảo vệ khỏi nguy cơ điện giật. Mục đích của Họ là hạn chế sự khác biệt về tiềm năng trong môi trường trước mắt để tránh các hiện tượng về điện áp bước hoặc tiếp xúc điện.

Nó cũng có ơn gọi để chảy dòng điện trực tiếp hoặc gián tiếp từ sét đánh.

Nó ngăn ngừa thiệt hại cho tài sản và hệ thống lắp đặt điện. Nối đất đảm bảo tính liên tục về điện và ngăn ngừa điện áp quá mức ở các đầu cuối của hệ thống lắp đặt.

 

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Điện cực nối đất

Kẹp

Dẫn điện

KHÁM PHÁ CŨNG CÓ

ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

Kết nối trên không

BẢO VỆ

Bảo vệ mạng lưới điện và nhà riêng

NỐI ĐẤT

Bảo vệ chống lại dòng điện lỗi

MẠNG LƯỚI NGẦM

Kết nối ngầm dưới lòng đất và nổi

MÔI TRƯỜNG SỐNG

Môi trường đo sáng và bảo vệ

LẮP ĐẶT

Thiết bị đường dây
và bảo vệ cá nhân

CHỐNG GIAN LẬN

Đảm bảo kết nối và giảm tổn thất phi kỹ thuật

TIẾP CẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Điện khí hóa nông thôn được tối ưu hóa

Liên Hệ

  Công ty *

  Họ tên *

  Email *

  Điện thoại *

  Địa chỉ *

  Quốc gia *

  Mã số thuế (vui lòng thêm vào để xác minh là khách hàng địa phương)*

  Thông điệp *

  BBằng cách gửi biểu mẫu liên hệ này, bạn chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnhnhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của chúng tôi.