Từ đầu năm nay, tập đoàn MICHAUD có văn phòng tại Việt Nam. Nhân viên kỹ thuật thương mại của chúng ta rất mừng làm việc với khách hàng để tìm giải pháp phù hợp với các vấn đề của địa phương.

Gặp khách hàng của chúng ta

Tập đoàn có mặt tại chỗ để hiểu được sự mong của khách hàng và những thách của nhà phân phối mạng lưới điện. Với kiến ​​thức tốt về lĩnh vực và địa phương, chúng ta sẽ cung cấp giải pháp dành riêng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

để bắt đầu và làm cho lâu dài mối quan hệ

Sự gần gũi này đảm bảo một quan hệ đặc biệt với các đối tác của chúng ta, cho phép để tạo ra quan hệ tốt và củng cố để phát triển về các giải pháp của ngày mai. Từ việc đặt lịch hẹn đến lựa chọn sản phẩm, Nhân viên kỹ thuật thương mại của chúng ta sẽ là người khách hàng phải liên hệ với trên địa phương.